Čakajte prosím...

OVERENIE KM A PLATNOSTI STK A EK ONLINE

Overte si históriu km, dátum poslednej Technickej a Emisnej kontroly a zistite kedy musíte absolvovať nasledujúce.

čakajte prosím
Práve prebieha aktualizácia údajov o vozidlách. Môže to trvať aj 1 až 3 minúty. Pre zistenie histórie km vozidla vyplňte ŠPZ alebo VIN v modrom okne dole

Zadajte ŠPZ alebo VIN

ALEBO

overenie stk

Zadajte ŠPZ alebo VIN

ŠPZ: -

VIN: -

EMISNÁ KONTROLA VYKONANÁ

XX.XX.20XX

overenie stk

DÁTUM NÁSLEDNEJ KONTROLY

XX.XX.20XX

TECHNICKÁ KONTROLA VYKONANÁ

XX.XX.20XX

overenie stk

DÁTUM NÁSLEDNEJ KONTROLY

XX.XX.20XX

Overte si celú históriu kilometrov


Jednoduché overenie vozidla online pred kúpou

Overenie histórie kilometrov vozidla z Technickej a emisnej kontroly. www.overeniekilometrov.sk Online a za pár sekúnd.

Reklama

Zápis hodnoty počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej a emisnej kontrole

Pri technickej a emisnej kontrole zapíše pracovník stav km na odometri vozidla do informačného systému. Prevádkovateľ ktorý dostavý vozidlo na pracovysko technickej alebo eisnej kontroli svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

Viac
zoberma.sk

Administratívna technická kontrola vozidla a administratívna emisná kontrola motorového vozidla

Pri zmene ŠPZ vozidla nie je prevádzkovateľ vozidla povinný absolvovať s vozidlom administratívnu technicku alebo emisnú kontrolu.

Viac

Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel

Technickej kontrole podliehajú vozidlá v lehote od jedného do štyroch rokov ktoré sú evidované v Slovenskej republike, a nie sú vyradené z premávky na pozemných komunikáciách dočasne alebo na trvalo.

Presný popis

Pokuty za nepodrobenie vozidla technickej kontrole alebo emisnej kontrole

Vozidlo ktoré premešká povinnú technickú alebo emisnú kontrolu bude pokutované. Pokutu dostane prevádzkovateľ vozidla ale aj vodič vozidla pri cestnej kontrole.

Výška pokuty

Neplatná technická kontrola vozidla alebo neplatná emisná kontrola motorového vozidla

Prevádzkovateľ vozidla je povinný v lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť emisnej a technickej kontrole.

Tabulka lehôt

Generálny pardón pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za nepodrobenie sa TK alebo EK

Od 1. januára 2016 začala platiť novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel ktorá v prechodných ustanoveniach zaviedla tzv. dvojmesačný generálny pardón.

Generálny pardón