Overenie kontroly originality

Overenie ko dovezeného auta.

Kontrola originality

Každé dovezené vozidlo musí absolvovať kontrolu originality. Na tejto stránke je možné overit či ju vozidlo absolvovalo pomocou VIN alebo ŠPZ vozidla.


Jednoduché overenie vozidla online pred kúpou